2021-02-19

Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo; głos dnia Pańskiego okrutny; wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz. Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, dniem trąby i krzyku wojennego - przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim. - Sof. 1:14-16

  Spacery z Janem:

161. Jezioro ognia siarki
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Gromadź skarby w niebie
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl