2017-06-02

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. (Ef. 5:15-17)

  na Północ:

Pomoc Boga (2)
- Stanisław Kubic -
  na Południe:

Chcemy króla
- Bartek Kwieciński -
  na Zachód:

Używanie rozumu
- Piotr Kubic -
  na Wschód:

Widziałam strach
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

© | ePatmos.pl