2020-05-22

Tak mówi Wszechmocny Pan: Brama dziedzińca wewnętrznego zwrócona ku wschodowi będzie zamknięta przez sześć dni roboczych. Ale w dniu sabatu będzie otwarta, tak samo będzie otwarta w dniu nowiu. Książę będzie wchodził od zewnątrz przez przysionek bramy i będzie stał przy drzwiach bramy, podczas gdy kapłani będą składać jego ofiarę całopalną i przebłagalną. Potem on odda pokłon na progu bramy i wyjdzie, lecz brama pozostanie nie zamknięta aż do wieczora. I lud pospolity będzie oddawał Panu w sabaty i nowie pokłon u wejścia do tej bramy. - Księgi Ezechiela 46:1-3

  na Północ:

Uległość dla zasady
- Daniel Kaleta -
  Spacery z Janem:

139. Wielka niwelacja
- Daniel Kaleta -
  Warto zobaczyć:

Zachwyty
- Jola Stanisz -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl