2020-07-31

Utrudziłaś się tyloma podróżami, ale nie powiedziałaś: "Dosyć!"
Odnalazłaś żywotność twej siły, dlatego nie osłabłaś.
Kogo się lękasz i boisz, że Mnie chcesz oszukać?
Nie pamiętasz o Mnie, nie dajesz Mi miejsca w twym sercu.
Czyż nie tak? Ja milczę i przymykam oczy, a ty się Mnie nie boisz.
Objawię Ja twoją sprawiedliwość i twoje uczynki nieużyteczne.
Gdy będziesz wołać, niech cię ocalą twe obrzydłe [bożki]!
Ale wiatr je wszystkie rozwieje, wicher je porwie.
Kto zaś ucieknie się do Mnie, posiądzie ziemię i odziedziczy moją Świętą Górę.

- Iz. 57:10-13

  Spacery z Janem:

148. Powołani, wybrani i wierni
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Wsiąść do pociągu
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl