2020-03-13

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. - Ew. Łuk. 21:25-28

  Spacery z Janem:

F. Dosłownie czy w przenośni?
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Ciocia Tereska
- Ela Krajcer -
  na Północ:

Koronawirus a przyjście Boga
- Daniel Kaleta -

© | ePatmos.pl