2020-09-18

Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan-Nissi, gdyż mówił: «Ponieważ podniósł rękę na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie» - 2 Mojż. 17:15,16

  Spacery z Janem:

150. Zalecenie opuszczenia Babilonu
- Daniel Kaleta -
  na Północ:

Starość nie radość
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  na Południe:

Rosz Haszana 5781
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Przed podróżą
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (3 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -

© | ePatmos.pl