2021-04-30

I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. - Ew. Łuk. 12:29-31

  Spacery z Janem:

166. Uwolnienie szatana
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Uważaj (patrz) na zakwas
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Marzenia
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

Sprawa pomijanych tekstów mesjańskich
- David Lazarus -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (10 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -

© | ePatmos.pl