2021-04-23

Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. - Obj. 20:4-6

  Spacery z Janem:

165. Pierwsze zmartwychwstanie
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Pozwól rosnąć kąkolowi razem z pszenicą
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Zaufanie
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

500. rocznica Reformacji
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (7 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

© | ePatmos.pl