Dobra obietnica dobra

Rzym. 8:28

11 marzec 2022

Dobra obietnica dobra

Autor:
Krzysztof Fijałkowski

A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. (Rzym. 8:28)

I pomyśleć, że tak cudownie Bóg stworzył prawa działania wszechświata, które przejawiając się na wielu poziomach życia człowieka, przemian materii i energii, a także w przestrzeniach duchowych, działają dla dobra, równowagi całości.

W zaburzonym „układzie” pojawiają się natychmiast procesy prowadzące do odzyskania harmonii, ale im dalej od Stwórcy „Źródła”, tym te procesy są słabsze. Stąd tak pocieszające jest stwierdzenie Apostoła Pawła i jego definicja jednego z Bożych praw: miłuj Go, a wszystko będzie współdziałało dla twojego dobra. Możemy przyjąć to za pewnik, że tak się dokładnie dzieje, a tylko nasze ograniczone pojęcie rozumienia „naszego dobra” stoi nam samym na przeszkodzie. On wie, co jest dobre zawsze, my dość często nie wiemy. I dlatego tak dobrze, że nie mamy na to „dobro” wpływu innego, jak tylko poprzez rozwijanie miłości do Niego, co realizuje się dzięki wzajemnym relacjom z innymi ludźmi i całym stworzeniem, relacjom opartym na miłowaniu, życzliwości, wdzięczności, w całym spektrum miłości. A bliżej Boga oznacza więcej równowagi, która pozwala wypowiedzieć słowa: jest dobrze, wystarczająco dobrze.© | ePatmos.pl