Odpowiedzi na 10 pytań dotyczących zwojów znad Morza Martwego (1/5)

opracowanie Kasia Śmiałkowska

15 kwiecień 2022

Odpowiedzi na 10 pytań dotyczących zwojów znad Morza Martwego (1/5)

Autor:
Lexie Herman

Następny odcinek:
część 2/5

Jako jedne z najważniejszych znalezisk archeologicznych na świecie, zwoje znad Morza Martwego zapewniły niezrównane spojrzenie na przeszłość Izraela. Jednak pomimo ich znaczenia, rzadko wspomina się o nich poza środowiskiem akademickim i badawczym.

Czym więc dokładnie są zwoje z Qumran i dlaczego są tak ważne? Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące tych ksiąg i ich znaczenia dla historii Żydów.

1. Czym są zwoje znad Morza Martwego?

Zwoje znad Morza Martwego to zbiór liczących tysiące tysiącleci zwojów, skrawków i fragmentów starożytnych żydowskich i hebrajskich manuskryptów religijnych o wielkim znaczeniu historycznym, religijnym i językowym. Zabytki te, odkryte w jaskiniach w regionie Morza Martwego, pochodzą już z trzeciego wieku przed Chrystusem.

Mimo że tylko kilka z nich znaleziono w nienaruszonym stanie, uczonym udało się poskładać dokumenty, które potwierdzają wszystkie księgi Biblii hebrajskiej z wyjątkiem ksiąg Estery i Nehemiasza.

Oprócz tekstów biblijnych w jaskiniach odkryto wiele dokumentów, listów i pism, które pozwoliły poznać życie na Pustyni Judzkiej tysiące lat temu. Do tej pory odnaleziono w sumie ponad 950 manuskryptów.

Dokumenty te, wykonane z różnych materiałów, takich jak skóra zwierzęca, papirus i miedź, zadziwiają ludzi na całym świecie swoim dobrze zachowanym stanem. Ze względu na brak wilgoci i suchość Pustyni Judzkiej artefakty były w stanie przetrwać tysiące lat.

2. Kto napisał zwoje?

Pomimo dziesięcioleci wykopalisk, uczeni nadal nie są pewni, kto właściwie napisał zwoje znad Morza Martwego. Przed ich odkryciem wielu uważało, że region ten, a konkretnie okolice Qumran, zamieszkiwała jedna grupa. Zwoje sugerują jednak, że w czasach, gdy powstawały, w regionie tym żyło wiele grup czy też sekt Żydów, zwłaszcza faryzeusze, saduceusze i esseńczycy.

Niezależnie od wszelkich różnic między sektami, wszystkie manuskrypty znalezione w jaskiniach Qumran kładą silny nacisk na religię. Jednak mimo że każde dzieło koncentruje się wokół Tory, poszczególne grupy obcowały z nią na swój własny, niepowtarzalny sposób. Zmiany dokonane w klasycznych tekstach religijnych świadczą o tym, że pisarze z różnych wspólnot swobodnie je modyfikowali, tak jak uważali za stosowne.

Nie jest jasne, skąd pochodziły te sekty – niektórzy uczeni uważają, że mogły one nawet nie mieszkać na tym terenie i po prostu ukryły swoje manuskrypty w jaskiniach, uciekając przed rzymskimi prześladowaniami.

Przypuszczenia te potwierdzałby fakt, że zwoje napisane są w różnych językach i stylach. Większość zwojów napisana jest standardowym pismem kwadratowym, znanym ze współczesnego języka hebrajskiego, inne zaś w paleo-hebrajskim, aramejskim, greckim, łacińskim i arabskim, co wskazuje na wiele miejsc pochodzenia.


Lokalizacja Qumran


Groty w Qumran (źródło: Wikipedia, by Effi Schweizer - Own work, Public Domain)


Dwa spośród zwojów znalezionych w grotach (źródło: Wikipedia, by Abraham Meir Habermann, 1901–1980, Public Domain)


Dwa spośród dzbanów, w których znaleziono zwoje (źródło: Wikipedia, by Abraham Meir Habermann, 1901–1980, Public Domain)


Zwój Izajasza znaleziony w Qumran (źródło: Wikipedia, photographs by Ardon Bar Hama, author of original document is unknown - Website of The Israel Museum, Jerusalem, Public Domain)© | ePatmos.pl