2021-04-16

Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. - Dz. Ap. 11:22-26

  Spacery z Janem:

164. I zasiedli na tronach
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Czyń dobro również w szabat
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

„Jestem z miasta”
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-04-09

Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. - 2 Tym 3:10-12

  na Południe:

Przyjmij sprawiedliwego w imię sprawiedliwego
- Daniel Kaleta -

2021-04-02

O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi postawił, kiedy mnie wspomnisz... Ale czy zmarły ożyje? Czekałbym przez wszystkie dni mojej walki, aż taka chwila nadejdzie. Ty mówiłbyś, ja bym odpowiadał, tęskniłbyś do dzieła rąk swoich. Obliczyłbyś wtedy moje kroki, zło byś mi puścił w niepamięć, pod pieczęcią trzymał przestępstwa, wybielił wszystkie me grzechy. - Ijob 14:13-17

  na Południe:

Nie bój się tych, co zabijają ciało
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (7 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-03-26

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». - Ew. Łuk. 22:14-16

  na Południe:

Strząśnij z nóg pył miejsca odrzucającego Ewangelię
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Synowie
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-03-19

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych1. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. - Jak. 4:1-3

  na Południe:

Uzdrawiaj chorych
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Rekolekcje
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (7 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl