2021-05-28

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył! Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! - Ps. 51:8-12

  Spacery z Janem:

169. Piekło i śmierć w jeziorze ognia
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Nie wiedziałam. Świat obok nas
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Nie wątp
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-05-21

I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu kołysania, każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone. To będą pierwociny dla Pana. - 3 Mojż. 23:15-17

  Spacery z Janem:

168. Wielki biały tron
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Złote miasto. Czas niepokoju
- Ela Dziewońska -
  na Północ:

Między Szawuot a Pięćdziesiątnicą
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Przestrzegaj przykazań
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Nie staraj się być bogaty
- Daniel Kaleta -

2021-05-14

Chmurę rozpostarł jako osłonę i ogień, by świecił wśród nocy. Prosili i przywiódł przepiórki, i nasycił ich chlebem z nieba. Rozdarł skałę i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka. Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, [danym] Abrahamowi, słudze swojemu. I wyprowadził lud swój wśród radości, wśród wesela - swoich wybranych. I darował im ziemie narodów, i zawładnęli owocem pracy ludów, by strzegli Jego przykazań i prawa zachowywali. Alleluja. - Ps. 105:39-45

  na Północ:

Spór o Jerozolimę
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Weź świadków przy strofowaniu
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Z dziennika czasu zarazy
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-05-07

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». - Ew. Jana 10:2-5

  Spacery z Janem:

167. Gog i Magog
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Uniż się jak dziecko
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Trudne pytania
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (10 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-04-30

I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. - Ew. Łuk. 12:29-31

  Spacery z Janem:

166. Uwolnienie szatana
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Uważaj (patrz) na zakwas
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Marzenia
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

Sprawa pomijanych tekstów mesjańskich
- David Lazarus -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (10 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -   - Krzysztof Chrobak -

2021-04-23

Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. - Obj. 20:4-6

  Spacery z Janem:

165. Pierwsze zmartwychwstanie
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Pozwól rosnąć kąkolowi razem z pszenicą
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Zaufanie
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

500. rocznica Reformacji
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (7 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

© | ePatmos.pl