JAK RODZI SIĘ SŁOWO

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 26 stycznia 2018

Jeden z lepiej znanych komitetów Akademii Języka Hebrajskiego zajmuje się tworzeniem nowych słów do ogólnego użytku. W odróżnieniu od wyrazów wiążących się z poszczególnymi profesjami, propozycje słów codziennych przychodzą od ogółu społeczeństwa – od osób, które słowa obce zastąpić chcą hebrajskimi.

Jeśli komitet zadecyduje, że hebrajska alternatywa rzeczywiście jest potrzebna, zwraca się najpierw po rozwiązanie do istniejących źródeł hebrajskich. Wiele słów podlega w ten sposób swoistemu „recyklingowi”, niekiedy z lekką zmianą znaczenia.

Przykładem jest „muzeum na wolnym powietrzu” – katur – co wyraża „wolne powietrze”; wyraz ten pojawia się w Księdze Ezechiela i mógł oznaczać dziedziniec.

W minionym tygodniu (23 stycznia) ogłoszono hebrajski odpowiednik słowa „podcasy” – „hasket”. Wybrano go spośród 1200 zgłoszonych propozycji.

Większość nowych hebrajskich słów tworzy się w standardowy sposób, tzn. w oparciu o korzeń (szoresz) i wzorzec (miszkal). Tym sposobem istniejące hebrajskie rdzenie można przetwarzać w nowe znaczenia, np. hedbek, które zastąpiło pochodzący z francuskiego kolaż. Hedbek jest od razu zrozumiały dla osób, które znają inne słowa oparte na korzeniu d-b-k (klej).

Jednym z najbardziej intrygujących pytań tak dla samej akademii, jak i dla społeczeństwa jest to, czy nowe słowa się „przyjmą” i czy da się przewidzieć, czy dany wyraz stanie się powszechny. Wygląda na to, że jedną ze wskazówek jest to, czy korzeń nowego słowa jest rozpoznawalny i łatwy do zrozumienia. Niemniej jednak ciężko jest określić obiektywne standardy mierzenia popularności.

W wielu przypadkach szybka akceptacja wyrazu zależna jest od środków masowego przekazu, ale profesjonaliści są w stanie w tym pomóc, jeśli zamieszczą dany wyraz w swoich leksykonach. Z ponad stuletniego doświadczenia wynika, że spopularyzowanie wyrazu może zabrać nawet dziesięć lat. Przykładem jest meda – informacja – słowo, które stworzono w roku 1959 jako termin z dziedziny psychologii, a dopiero w latach 90. weszło ono do powszechnego użycia.


Na podstawie:
en.hebrew-academy.org - How a Word is Born


Długie i skomplikowane powstawanie niektórych słów znakomicie obrazuje tekst o pomidorze:
Erec Israel - Flirt z pomidorem, czyli historia bitwy językowej


Wikipedia o Akademii Języka Hebrajskiego:

Akademia Języka Hebrajskiego – najwyższa izraelska instytucja zajmująca się wiedzą o języku hebrajskim. Jest kontynuacją dzieła, jakie rozpoczął Eliezer ben Jehuda, zakładając Radę Języka Hebrajskiego w celu przywrócenia języka hebrajskiego do powszechnego użytku.

Akademię utworzono w 1953 decyzją izraelskiego rządu. Do głównych zadań organizacji należy tworzenie nowych słów dla desygnatów nienazwanych jeszcze w języku hebrajskim. Akademia jest też instytucją normatywną, regulującą normy językowe, zasady gramatyczne i ortograficzne.

źródło: Wikipedia - Akademia Języka Hebrajskiego

Następny | Poprzedni