LORD BALFOUR: „NASZA RODZINA JEST DUMNA Z DEKLARACJI O POWROCIE ŻYDÓW DO IZRAELA”

opracowanie: Kasia Śmiałkowska
publikacja: 10 lutego 2017

Sto lat po tym, jak Wielka Brytania zadeklarowała poparcie dla ustanowienia narodowego domu dla Żydów w Izraelu, obecny lord Balfour wyraził dumę z „humanitarnego aktu” swojego pradziadka. Miało to miejsce w czasie, gdy w Windsor zebrało się około 700 rosyjskojęzycznych Żydów z osiemnastu krajów Europy, by uczestniczyć w pierwszej regionalnej konferencji Limmud FSU (byłego Związku Radzieckiego).

Podczas konferencji miały miejsce obchody stulecia Deklaracji Balfoura. Wysłano ją 2 listopada 1917 r. od brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Lorda Artura Balfoura do barona Lionela Rotszylda. Wyrażała ona poparcie Wielkiej Brytanii dla stworzenia ojczyzny dla narodu żydowskiego w Izraelu.

Komentując te obchody prawnuk Artura Balfoura, lord Roderick Balfour, który nigdy wcześniej nie wypowiadał się publicznie na temat Deklaracji, napisał w liście: „Moja rodzina jest bardzo dumna ze znaczenia, jakie dla Żydów na całym świecie miała ta inicjatywa podjęta przez ówczesny rząd Wielkiej Brytanii. Wiąże się ona i z Wami, zebranymi tu obecnie – jako że jej konieczność wynikła z przerażających pogromów, jakie miały miejsce w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. Tak więc – i z tego jesteśmy najbardziej dumni – deklaracja ta była przede wszystkim działaniem humanitarnym, starającym się o repatriację utalentowanego, ale jednocześnie bardzo prześladowanego narodu do ziemi pierwotnych żydowskich korzeni.”

W tej chwili w Europie mieszka ponad 250 000 rosyjskojęzycznych Żydów, co stanowi jedną z największych na świecie żydowskich społeczności posługujących się tym językiem.

Podczas konferencji w Wielkiej Brytanii odbyło się ponad sto wykładów, warsztatów, prezentacji i dyskusji, w których wzięło udział wiele znaczących postaci, w tym członkowie brytyjskiego Parlamentu, członkowie Knesetu, były ambasador Izraela w Wielkiej Brytanii, główny rabin Rosji i inni.


Ilustracja: Lord Balfour; kopia Deklaracji (źródło: Wikipedia - Balfour Declaration)


Na podstawie:
breakingisraelnews.com - Current Lord Balfour Celebrates Great-Grandfather’s 1917 Declaration

Artykuł źródłowy:

© | ePatmos.pl