NOWE ZNALEZISKO W JEROZOLIMIE – DWUSZEKLOWY ODWAŻNIK

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 16 października 2020

Podczas wykopalisk archeologicznych w Jerozolimie prowadzonych pod egidą Izraelskiego Urzędu ds. Starożytności dokonano nowego odkrycia – miało ono miejsce tuż obok Zachodniego Muru.

Nowe znalezisko to wapienny odważnik pochodzący z okresu pierwszej świątyni – jest on odpowiednikiem wagi wynoszącej dwa szekle.

Dr Barak Monnickendam-Givon, Urząd ds. Starożytności:

W górnej części odważnika wycięto egipski symbol przypominający grecką literę gamma – jest to skrót oznaczający szekel. Dwie linie wskazują na podwójną wagę – dwa szekle.

Doroczny podatek na ofiary i utrzymanie świątyni wynosił pół szekla. Z poprzednich znalezisk wiadomo, że jeden szekiel równy był wadze 11,5 grama; zatem dwa szekle powinny wynosić 23 gramy – i tyle też waży znaleziony kamienny odważnik.

Zdaniem dra Monnickendama-Givona w okolicy świątyni panował spory ruch i nieustanny handel, jako że pielgrzymi nabywali ofiary i inne rzeczy.

Odkrycie to jest bardzo znaczące – dodaje ono nadziei i siły narodowi żydowskiemu, wzmacniając jego związek z Jerozolimą i Zachodnim Murem. Dyrektor Fundacji Muru Zachodniego powiedział: „To bardzo ekscytujące – w miesiącu Tiszri, którego symbolem są szale sprawiedliwości, znaleźliśmy pamiątkę z czasów pierwszej świątyni”.

Następny | Poprzedni