„ZIEMIA PRZEMAWIA”: ARTEFAKTY Z EPOKI HASMONEUSZY W SAMARII

opracowanie: Kasia Śmiałkowska
publikacja: 01 października 2021

Archeolodzy i badacze są podekscytowani licznymi artefaktami, które zostały niedawno wydobyte podczas wykopalisk na terenie osady Itamar.

Najważniejszym z nich, odkopanym w zeszłym tygodniu, jest srebrna moneta z czasów Hasmoneuszy. Moneta została wybita w mieście Tyr na terenie dzisiejszego Libanu, w czasach króla Seleucydów Demetriusza II i arcykapłana Johana Horkanosa [Jana Hirkana].

Wykopaliska odsłoniły również: kamienną strukturę z okresu Drugiej Świątyni; zapieczętowaną cysternę, która nigdy nie została otwarta, a w której znajdowały się narzędzia i naczynia mające około 2000 lat, w tym garnki do gotowania; prasę do oliwek; mykwę oraz brązową rzymską monetę wybitą w Nablusie w połowie III wieku naszej ery. Na monecie odciśnięty jest wizerunek góry Gerizim.

Zespół z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Bar-Ilan prowadził prace wykopaliskowe w tym miejscu przez ostatni miesiąc. W projekcie pomagali studenci z uniwersyteckiego Wydziału Studiów nad Ziemią Izraela i Archeologii, a także studenci z Wydziału Studiów nad Ziemią Izraela w Herzog Academic College oraz lokalni wolontariusze.

Zdaniem badaczy, znaleziska wskazują na dawną obecność społeczności wiejskiej, która osiągnęła swój szczyt między końcem okresu Drugiej Świątyni a okresem rzymskim.

Dr Dwir Rawiw, który kieruje wykopaliskami, określił odkrycia jako „ekscytujące”:

„Ze względu na te znaleziska i zainteresowanie, jakie wywołały pod koniec sezonu wykopaliskowego, planujemy dwa dodatkowe dni wykopalisk po wakacjach” – powiedział dr Rawiw.

Szef Rady Regionalnej Samarii Jossi Dagan stwierdził: „Ziemia przemawia. Archeologiczne artefakty odkrywane w Samarii dodają pewności siebie obecnemu osadnictwu żydowskiemu. Jeśli ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości co do tego, kto kiedyś chodził po tych wzgórzach, ziemia to udowadnia”.


Srebrna moneta wybita w Tyrze, znaleziona w Samarii (źródło: Israel Hayom)

Artykuł źródłowy:

© | ePatmos.pl