KAPŁAŃSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Opracowanie Małgorzata Magiera | Opublikowane w piątek, 02 kwietnia 2021

Tysiące Żydów zebrało się w tym tygodniu przy zachodniej ścianie Drugiej Świątyni w Jerozolimie na kapłańskie błogosławieństwo.

Kapłańskie błogosławieństwo jest recytowane z Biblii z Księgi Liczb 6:23-27: „Tak będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi PAN i niech cię strzeże; niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy; niech PAN zwróci ku tobie swoje oblicze i niech da ci pokój. I będą wzywać mojego imienia nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił”.

Następny | Poprzedni