PREZENTACJA O PRZYGOTOWANIU CHLEBÓW POKŁADNYCH

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 17 lutego 2017

Ponad setka osób przyszła do synagogi Hurwa na Starym Mieście w Jerozolimie, by uczcić święto Tu Biszwat. Przemawiało wielu cenionych rabinów, a oprócz tego odbyła się prezentacja przygotowania chlebów pokładnych (lechem happanim), który pieczono co tydzień w świątyni i kapłani (kohanim) kładli go na złotym stole, który wraz z ołtarzem kadzenia i złotym świecznikiem znajdował się w Miejscu Świętym.

Prezentację przedstawili kapłani Instytutu Świątynnego ubrani w bigdei kohanim – szaty kapłańskie.

Na tym stole będziesz kładł zawsze przede mną chleby pokładne 2 Mojż. 25:30

Co tydzień przed sabatem piekło się w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu dwanaście chlebów; używano do tego form, które nadawały im specyficzny kształt. Po rozpoczęciu sabatu kapłani umieszczali je na złotych półkach stołu na chleby pokładne. Kapłani kładli tam również dwa złote naczynia z kadzidłem.

Weźmiesz też przedniej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków, każdy placek z dwóch dziesiątych efy mąki. Ułożysz je w dwóch rzędach, po sześć w rzędzie, na szczerozłotym stole przed Panem; następnie na każdy rząd położysz czystego kadzidła, aby było na tym chlebie ofiarą przypomnienia, ofiarą ogniową dla Pana. W każdy sabat będzie się je nieustannie układać przed Panem od synów izraelskich jako wieczne przymierze. Będą one należały do Aarona i do jego synów; będą je jedli w świętym miejscu, gdyż jest to świętość nad świętościami z ogniowych ofiar dla Pana jako należność wieczysta 3 Mojż. 24:5-9.


Na podstawie: The Temple Institute

Następny | Poprzedni