WYKOPALISKA W MIEJSCU, GDZIE STAŁA ARKA PRZYMIERZA

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 17 lutego 2017

Izraelscy i francuscy naukowcy planują pierwsze w historii wykopaliska w Kiriat Jearim – miejscu, gdzie przez dwie dekady stała biblijna Arka Przymierza. To jedna z niewielu biblijnych lokalizacji, jakie nie zostały jeszcze zbadane; archeolodzy mają nadzieję, że uda się poznać znaczenie Kiriat Jearim w epoce żelaza, okresie związanym z biblijnym królem Dawidem.

Miejscowość ta wspomniana jest w Piśmie Świętym kilkanaście razy jako judejskie miasto z czasów sędziów i króla Dawida, znajdujące się niedaleko Jerozolimy.

Biblijne miasto wiąże się ze wzgórzem, gdzie leży klasztor Deir El-Azar, obok arabskiego miasta Abu Gosz, 12 kilometrów na zachód od Starego Miasta w Jerozolimie. Wierzchnia część wzniesienia jest niezabudowana, z wyjątkiem stojącego tam klasztoru – wykopaliska będą się koncentrowały na terenach wokół niego.

Israel Finkelstein z Uniwersytetu w Tel Awiwie, jeden z kierowników badań, powiedział: „Miejsce to jest ważne z kilku powodów. Ten spory, centralnie położony obszar na judejskich wzgórzach, może być jedynym stanowiskiem w Judzie, gdzie nie przeprowadzono jeszcze systematycznych wykopalisk.”

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów Kiriat Jearim jest możliwość, że stała w tym miejscu starożytna świątynia, a jej pozostałości mogą jeszcze istnieć pod powierzchnią ziemi. Gdyby tak było, pomogłyby naukowcom zrozumieć praktyki religijne w Judzie w epoce żelaza. Niektóre fragmenty biblijnej historii sugerują, że Kiriat Jearim było miejscem kultu. Nazywane było Kiriat Ba’al lub też Ba’ale Juda, co może oznaczać, że czczono tutaj Baala, boga burzy w kanaanejskim panteonie.

Według Księgi Samuela w Kiriat Jearim przez dwadzieścia lat przechowywano Arkę Przymierza po zwróceniu jej Izraelitom przez Filistynów, którzy wzięli ją do niewoli podczas bitwy i, ku swojemu przerażeniu, zostali ukarani chorobą. Werset mówi, że skrzynia przebywała w „domu Abinadaba na wzgórzu” (1 Sam. 7:1) i obsługiwana była przez kapłana Eleazara, zanim król Dawid przeniósł ją do swojej stolicy w Jerozolimie.

Finkelstein mówi, że nawet jeśli ktoś kwestionowałby, czy przechowywanie Arki w Kiriat Jearim należy uznać za fakt historyczny, wymienienie tego miasta w takim kontekście musi oznaczać, że było ono bardzo znaczące i „rozsądne jest przypuszczenie, że znajdowała się tam świątynia. Na pewno nie zaniesiono Arki gdzieś pod drzewo albo na jakieś pole, musiało to być ważne miejsce kultu.”

Dokładny charakter tego miejsca kultu nie jest jednak jasny. Księga Jozuego została skompilowana setki lat po zdarzeniach opisanych w jej tekście. Czy wzmianka o związku Kiriat Jearim z pogańskim bóstwem oznacza kult Baala w tamtym czasie, czy nawiązuje do jeszcze wcześniejszej przeszłości? (Jozue 15:60)

Finkelstein powiedział dalej, że informacje co do charakteru kultu w Kiriat Jearim ciężko będzie znaleźć poprzez wykopaliska. „W archeologii trzeba mieć sporo szczęścia, żeby odkryć odpowiedzi na tak złożone pytania”.

Archeolog ma jednak nadzieję, że badania dostarczą istotnych informacji o historii zamieszkania tego stanowiska oraz jego rozwoju i upadku, co z kolei pozwoli naukowcom powiązać to szerzej z życiem w Judzie epoki żelaza, w tym w pobliskiej Jerozolimie.


Na podstawie:
Times of Israel - Archaeologists to break ground at biblical site where Ark of the Covenant stood

Następny | Poprzedni