WYPŁATA RZYMSKIEGO ŻOŁNIERZA WEDŁUG ZNALEZISKA Z MASADY

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 19 lutego 2021

Na Masadzie znaleziono odcinek wypłaty sprzed 1900 lat – pokazuje on, że rzymski żołnierz po odliczeniu przez wojsko od jego pensji kosztów jego żywności, odzieży i sprzętu był… bankrutem.

Gajusz Mesjusz, który prawdopodobnie służył w twierdzy Masada na Pustyni Judzkiej między 72 a 75 rokiem n.e. podczas słynnego oblężenia, został zmuszony do zwrócenia całego stypendium na pokrycie swoich podstawowych potrzeb.

Zgodnie z tłumaczeniem fragmentu papirusu notatka o wypłacie Gajusza Mesjusza powiada: „Otrzymałem stypendium w wysokości 50 denarów, z czego zapłaciłem 16 denarów za jęczmień; za żywność 20 denarów; za buty 5 denarów; za paski skórzane 2 denary; za lnianą tunikę 7 denarów”.

W sumie – 50 denarów, co oznacza, że po wypłacie został praktycznie bez grosza.

Kwit znaleziono w obozach pod Masadą, ale nie wiadomo, w której dokładnie jednostce służył Gajusz.


Kwit potwierdzający wypłatę dla Gajusza Mesjusza (źródło: The Times of Israel)


Masada z lotu ptaka (źródło: The Times of Israel)


Zwiedzanie Masady (źródło: The Times of Israel)


Na podstawie: 
The Times of Israel - Roman soldier’s ancient Masada payslip shows unfair wages go way back

Następny | Poprzedni