WZROST LICZBY ŻYDÓW ODWIEDZAJĄCYCH WZGÓRZE ŚWIĄTYNNE

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 10 lutego 2017

Statystyki izraelskiej policji wskazują na znaczny wzrost liczby żydowskich wierzących wstępujących (alija) na Wzgórze Świątynne w ostatnich siedmiu latach, a szczególnie w roku 2016, co widać na diagramie poniżej.

Jest to, rzecz jasna, odbiciem ciągle rosnącego zainteresowania Wzgórzem, ale tę zmianę można również powiązać ze zwiększeniem bezpieczeństwa oraz bardziej przychylnym nastawieniem policji, które wcześniej bywało wręcz wrogie.

Nadal oczywiście stosuje się drakońskie restrykcje w odniesieniu do modlitwy czy innego wyrażania żydowskości, a przy tym godziny odwiedzin Wzgórza dla nie-muzułmanów są bardzo ograniczone.

W przeciwieństwie do stale rosnącej liczby Żydów wchodzących na Wzgórze liczba turystów w ostatnich latach znacznie spadła – niewątpliwie z powodu przypadków przemocy ze strony muzułmanów na tym terenie: w roku 2010 zanotowano rekord: 401 872 turystów; do roku 2015 nastąpił spadek do 192 998, a w roku 2016 wzrost do 217 602, dzięki przywróceniu spokoju na Wzgórzu.


Na podstawie:
The Temple Institute - Facebook

Następny | Poprzedni